Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správce osobních údajů: Squat Music s.r.o.
KOMU UDĚLUJI SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Souhlas se zpracováním udělujete společnosti Squat Music s.r.o., IČO: 077 43 858, se sídlem U Michelského lesa 1267, Praha 4, PSČ 140 00, Česká Republika, email: info@squatmusic.cz, jakožto správci osobních údajů (dále jen „Správce“).
Které osobní údaje budou zpracovávány?
Všechny osobní údaje, které jste poskytli v poptávkovém (kontaktním) formuláři – tj. jméno a příjmení, telefon a email (dále jen „osobní údaje“).
kterým osobám budou osobní údaje zpřístupněny?
Správce zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně prostřednictvím svých zaměstnanců. Zpracováním osobních údajů může Správce pověřit v souladu s čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), třetí osoby – zpracovatele, zejm. správce výpočetní techniky (IT).
jaká mám práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?
Máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, dále máte právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jakož i právo na odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním. Tato práva lze u Správce uplatnit písemně (vč. emailem) na shora uvedených kontaktních údajích. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (email: posta@uoou.cz, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice). Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě tohoto souhlasu. Je-li pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, máte rovněž právo na bezodkladné oznámení o vzniklém porušení Správcem.
jaký je účel a doba zpracování osobních údajů?
Správce zpracovává osobní údaje na základě tohoto souhlasu, za účelem zasílání obchodních sdělení, newsletterů, informací o pořádaných akcích, slevách, soutěžích a/nebo jiných marketingových či obdobných aktivitách Správce, prostřednictvím elektronických prostředků (např. e-mailu, telefonu, SMS či MMS). Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném výše budou zpracovávány maximálně po dobu 1 roku.
Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení, newsletterů, informací o pořádaných akcích, slevách, soutěžích a/nebo jiných marketingových či obdobných aktivitách Správce prostřednictvím prostředků elektronické komunikace (např. e-mailu, telefonu, SMS či MMS), jakož i se zpracováním mých osobních údajů v souladu s čl. 7 Nařízení za tímto účelem po dobu 1 roku.

Tento souhlas není povinný, je udělován dobrovolně, a muže být kdykoliv vůči Správci odvolán písemně (vč. emailem) na shora uvedených kontaktních údajích.
Potřebuješ poradit s výběrem, nebo ti něco není jasné? Kontaktuj nás
Squat logo
Squat Music s.r.o.
U Michelského lesa 1267
Praha 4 - Michle, 140 00
Otevírací doba:
NONSTOP
Sociální sítě